Шоколадна фабрика "Millennium" заснована у 1999 роцi. Сьoгоднi вона є однiєю з найбiльших виробникiв шоколаду та цукерок в Україні. Виготовляє цукерки та шоколад пiд торгiвельними марками "Millennium", "Любімов", "Oskar le Grand", "Disney" та "Chocolatier"


Захисний код: