Акції

Слідкуйте за нашими новинами, оновленнями як на сайті, так і в соціальних мережах. Приймайте активну участь в наших конкурсах і отримуйте солодкі призи від шоколадної фабрики MILLENNIUM.

Акція! 25 грн. повертаємо на картку!

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Акція! 25 грн. повертаємо на картку!» (далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

 1. 1. ОРГАНІЗАТОР, ПАРТНЕР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

 1. 1.1 Організатором та Виконавцем Акції є АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – «Організатор», «Виконавець» /«Банк»), що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

 2. 1.2 Партнером 1 Акції є ТОВ «Малбі Фудс» (далі – «Партнер 1»), що знаходиться за адресою: 49010, м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5.

 3. 1.3 Партнером 2 Акції є Mastercard Europe SA, компанія створена та зареєстрована з законодавством Бельгії (далі – «Партнер 2»), що знаходиться за адресою: 98/4, Chausse de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium.

 1. 2. Основні положення Акції
 1. 2.1 Участь в Акції мають право взяти фізичні особи, громадяни України, яким на момент участі у Акції виповнилося 21 рік (надалі – «Учасник»).

 2. 2.2 Не мають права брати участь в Акції:

  • - Особи, які не виконали умов цих Правил.

  • - Фізичні особи, що є клієнтами АТ «ТАСКОМБАНК». Особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором-Виконавцем/Партнером 1.

  • - Особи що вже приймали участь у поточній акції. 

 3. 2.3 АТ Таскомбанк/Партнери Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

 4. 2.4 Акція триватиме з 21 грудня 2022 р. по 30 червня 2023 р. включно (надалі – «Період     Акції»).

 5. 2.5 Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території (надалі – «Територія Акції»).

 1. 3. Умови участі в Акції
 1. 3.1 Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції:

  • - Придбати Акційний шоколад Very Peri  ТМ Millennium.

  • - Відсканувати кьюар код всередині упаковки.

  • - Перейти за посиланням на інтернет сторінку Акції, ознайомитись з умовами акції та підтвердити право на збір особистих даних.

  • - Пройти верифікацію за номером телефону для підтвердження нового клієнта.

  • - Перейти за посиланням для завантаження Застосунку TAS2U від АТ «ТАСКОМБАНК».

  • - Зареєструватись у застосунку за номером телефону.

  • - Оформити віртуальну картку Very Card пройшовши віддалену верифікацію за допомогою Єдиний портал державних послуг Дія.

 1. 4. Заохочення Акції
 1. 4.1 25 гривень на картку Very Card  (далі – «Заохочення ») – 20 000 штук.

 2. 4.2 Додаткові 25 гривень у благодійний фонд «Твоя Опора» буде перераховано Організатором за кожну  оформлену за правилами даної акції картку Very Card.

 3. 4.3 Учасник Акції може оформити картку та отримати Заохочення лише один раз протягом Періоду Акції.

 4.  4.4 Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 4.1. цих Правил

 5. 4.5 Організатор залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції. У випадку вичерпання Фонду Заохочень Акції, за рішенням Організатора, Період проведення Акції може бути змінений. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому в розділі 7 цих Правил.

 6. 4.6 Відповідальність Організатора/Партнера/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень, вказаних в п.3.1. Правил.

 7. 4.7 Зобов'язання з оподаткування вартості Заохочень забезпечує Виконавець відповідно до чинного законодавства України.

 8. 4.8 Учасник Акції, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що:

  1. 4.8.1Такі Заохочення є доходом Переможця Акції та вважаються додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Учасника Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України.

  2. 4.8.2 Кошти перераховані у благодійний фонд «Твоя Опора» Організатором, за кожну оформлену у рамках акції картку, не відображаються у податковому розрахунку доходу Учасника Акції.

 1. 5. Порядок визначення Переможців Акції
 1. 5.1 Переможцями акції вважаються всі особи, що відповідно до цих Правил  оформили віртуальну картку Very Card.

 2. 5.2 Результати визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

 1. 6. Умови та строки отримання Заохочень Акції
 1. 6.1 Протягом 7 (семи) банківських днів з дати відкриття віртуальної картки Very Card,  Організатор нараховує на оформлену картку Переможця грошову винагороду у розмірі 25 гривень.

 2. 6.2 Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Виконавцю/Організатору/Партнеру на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: інформації про Учасника Акції, Прізвище ім’я по-батькові Учасника Акції, Контактний телефон, електронні копії документів що посвідчують особу Учасника Акції, інші дані (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації  Переможця та оподаткування Заохочень). Персональні дані Переможця можуть використовуватися Виконавцем/Організатором/Партнером з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою.

 3. 6.3 Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

 4.  6.4 Для отримання Заохочення Акції Переможець повинен підтвердити збір своїх персональних даних на інтернет сторінці акції.

 5. 6.5 Організатор/Партнер/Виконавець та залучені ними треті особи не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, військовими діями тощо.

 6. 6.6 Організатор/Виконавець звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних   обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб.

 7. 6.7 У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, повідомивши про це Учасників Акції в порядку, передбаченому Розділом 6 цих Правил.

 8. 6.8 Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції та вручення Заохочень, роботу операторів зв’язку, підприємств телекомунікацій України, будь-які помилки операторів зв’язку, за несвоєчасність/неможливість отримання Заохочення Переможцем Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора/Партнера/Виконавця.

 9. 6.9 Організатор/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень після їх одержання, за неможливість скористатись Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочень з боку Переможців Акції, за неотримання Переможцем Акції Заохочення з вини такого Переможця Акції.

 1. 7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1 Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил  на Сайті   https://tascombank.ua/, офіційній сторінці Банку у соціальній мережі Facebook, та сайті Партнера 1. 

Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

7.2 Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Партнера/Виконавця, будь- який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу Сайту, технічними несправностями Сайту або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо.

 1. 8. Інші умови
 1. 8.1 Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними та надають згоду Банку на обробку та використання його персональних даних.

 2. 8.2 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:

  • - Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор-Виконавець.

  • - Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

  • - З метою обробки персональних даних, згідно з цими Правилами, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, паспортні дані, РНОКПП.

  • - З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

  • - Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 3. 8.3 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

 4. 8.4 Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Партнер/Виконавець не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються проведення Акції.

 5. 8.5 Правила затверджені Організатором/Виконавцем та діють протягом Періоду Акції.


Захисний код: